سیزدهمین دوسالانه عکس ایران

در نشست علمی سیزدهمین دوسالانه عکس ایران بررسی کرسی نقد عکاسی در دانشگاه‌ها

در نشست علمی سیزدهمین دوسالانه عکس ایران بررسی کرسی نقد عکاسی در دانشگاه‌ها دکتر شهاب الدین عادل، فرشید آذرنگ و دکتر مهدی مقیم ن...

ادامه مطلب

برپایی آیین میراث و هنر در اهواز/ دکتر شهاب الدین عادل یکی از سفیران میراث فرهنگی

برپایی آیین میراث و هنر در اهواز/ دکتر شهاب الدین عادل یکی از سفیران میراث فرهنگی

برپایی آیین میراث و هنر در اهواز/ دکتر شهاب الدین عادل یکی از سفیران میراث فرهنگی برپایی آیین میراث و هنر در اهواز/ دکتر شهاب ال...

ادامه مطلب

شهاب الدین عادل چالش های تولید کتاب های سینمایی را بررسی کرد

شهاب الدین عادل چالش های تولید کتاب های سینمایی را بررسی کرد به گزارش خبرنگار لیزنا، گفت‌وگو اختصاصی خانه کتاب با عنوان «سینما و کتا...

ادامه مطلب

واکنشی هنرمندانه به تخریب محیط زیست «درخت…خاطره» نمایشگاهی از عکس‌های شهاب الدین عادل

واکنشی هنرمندانه به تخریب محیط زیست «درخت…خاطره» نمایشگاهی از عکس‌های شهاب الدین عادل واکنشی هنرمندانه به تخریب محیط زیست «درخت…خاطر...

ادامه مطلب