سیزدهمین دوسالانه عکس ایران

در نشست علمی سیزدهمین دوسالانه عکس ایران بررسی کرسی نقد عکاسی در دانشگاه‌ها

در نشست علمی سیزدهمین دوسالانه عکس ایران بررسی کرسی نقد عکاسی در دانشگاه‌ها دکتر شهاب الدین عادل، فرشید آذرنگ و دکتر مهدی مقیم ن...

ادامه مطلب