در همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران ، زیبایی امری ذهنی و انتقال‌ناپذیر است/ یک اشتباه در دستکاری عکس

برگزاری جلسه شورای هنری «۱۰ روز با عکاسان» + جدول برنامه و نشست ها و کارگاه ها

برگزاری جلسه شورای هنری «۱۰ روز با عکاسان» + جدول برنامه و نشست ها و کارگاه ها جلسه‌های شورای هنری هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» ج...

ادامه مطلب