شهاب الدین عادل چالش های تولید کتاب های سینمایی را بررسی کرد

شهاب الدین عادل چالش های تولید کتاب های سینمایی را بررسی کرد به گزارش خبرنگار لیزنا، گفت‌وگو اختصاصی خانه کتاب با عنوان «سینما و کتا...

ادامه مطلب